Witamy na stronie Fundacji Zerknij Tu

W Fundacji podejmujemy inicjatywy na rzecz edukacji, aktywizacji społeczności lokalnej, promocji i rozwoju Gminy. W naszych działaniach kierujemy się dobrem społecznym, zasadą współpracy oraz tolerancji.

Archive Listopad 2016

Kabareton pod Łysą Górą – 5 listopada 2016 r.

5 listopada 2016 r. – Kabareton pod �ys� G�r�       Nieopodal �erkowa znajduje si� troch� zapomniana �ysa G�ra (161 m n.p.m.). �erkowska Fundacja Zerknij Tu, dzia�aj�ca na rzecz promocji, rozwoju gminy oraz aktywizacji spo�eczno�ci lokalnej postanowi�a od�wie�y� pami�� o �ysej G�rze, nazywaj�c sw�j nowy projekt skierowany do mieszka�c�w gminy �erk�w „Kabareton pod �ys�

Read More