24 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy – 10 stycznia 2016 r.

10 stycznia 2016 r. – 24 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

 

Po raz pierwszy sztab Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy został zorganizowany w Żerkowie

Strefa występów

Na scenie wystąpili:

 

WO�P �erk�w

Orkiestra Dęta MCT Żerków

 

WO�P �erk�w

Zesp� Babie Lato

 

WO�P �erk�w

Zesp� Chrzanianki

 

WO�P �erk�w

Harcerskie �piewogranie

 

WO�P �erk�w

Iluzjonista Maciej Musielak

 

WO�P �erk�w

Zesp� Domniemani

 

Licytacje przedmiot�w

W trakcie ca�ego fina�u odbywa�y si� licytacje przedmiot�w przekazanych przez ofiarodawc�w. Wszystkie pieni�dze uzyskane z licytacji trafia�y do puszki WO�P.

 

WO�P �erk�w

Serdecznie dzi�kujemy wszystkim, kt�ry wspomogli przekazuj�c przedmioty do licytacji.

 

Maraton Zumba i warsztaty Freestyle

Na hali sportowej przez ponad 2,5 godz. trwa� Maraton Zumby.

WO�P �erk�w

 

WO�P �erk�w

Wszystkim uczestniczkom gratulujemy kondycji!

 

WO�P �erk�w

Warsztaty Freestyle

 

 

Strefa gastronomiczna

W strefie animacji dzieci dostawa�y kolorowe balony i mog�y si� bawi� z Minionkiem oraz ba�wanem Olafem. By�o te� malowane twarzy i wykonanie du�ego serca.

 

WO�P �erk�w

 

WO�P �erk�w

 

WO�P �erk�w

 

WO�P �erk�w

 

WO�P �erk�w

 

Strefa gastronomiczna

W strefie gastronomicznej mo�na by�o zje�� groch�wk�, pajd� chleba ze smalcem i og�rkami. By�y r�wnie� s�odko�ci

WO�P �erk�w

 

WO�P �erk�w

 

�wiate�ko do nieba

Na zako�czenie akcji odpalili�my �wiate�ko do nieba

WO�P �erk�w WO�P �erk�w WO�P �erk�w

 

Dziękujemy za to, że tak licznie wzięliście udział w ty wydarzeniu. Dzięki Waszemu zaangażowaniu i hojności udało się zebrać taką kwotę na sprzęt medyczny dla najmłodszych i opiekę nad osobami starszymi.

 

WO�P �erk�w