Co robimy

Jesteśmy mieszkańcami Gminy Żerków.

Aktywizacja mieszkańców

Każda inicjatywa, która jest ważna dla mieszkańców naszej Gminy warta jest starania, aby udało się ją zrealizować.

Edukacja

Organizacje pozarządowe mają wiele dodatkowych możliwości pozyskiwania środków finansowych.

Promocja Gminy

Zerknij do Szwajcarii Żerkowskiej !

Mieszkamy w miejscu wartym poznania i zamierzamy o tym przekonać innych!

Co nowego

Aktualności

Pomagamy rozwiązać lokalne problemy

Kreujemy rzeczywistość
razem Z żerkowską społecznością

W Fundacji podejmujemy inicjatywy na rzecz edukacji,
aktywizacji społeczności lokalnej, promocji i rozwoju Gminy.
W naszych działaniach kierujemy się dobrem społecznym,
zasadą współpracy oraz tolerancji.