Centrum organizacji pozarządowych

Na terenie naszej Gminy działają liczne stowarzyszenia, w tym:
Ochotnicze Straże Pożarne, Koła Gospodyń Wiejskich, Kurkowe Bractwo Strzeleckie.

Fundacja oferuje BEZPŁATNE
doradztwo
informacje
z zakresu tworzenia projektów, wypełniania wniosków o dofinansowanie, możliwych źródeł finansowania, zarządzania organizacją.

Każdą organizację, która:
- szuka środków finansowych, ale nie wie gdzie szukać,
- chce napisać projekt, ale wie jak,
- zamierza organizować zbiórkę, loterię fantową,
- czy potrzebuje innej pomocy związanej funkcjonowaniem organizacji
zapraszamy do kontaktu dorotazerknijtu@gmail.com !

Warto skorzystać doświadczenia naszych działaczy!

Wśród młodzieży zamierzamy promować WOLONTARIAT i angażowanie się w działania żerkowskich organizacji pozarządowych.

 

 

 
 

Pomagają nam:

 

 

 

Fundacja Zerknij Tu na facebooku
Odwiedź Nas na Facebook'u:
www.facebook.com/fundacjazerknijtu

 

Fundacja Zerknij Tu

Fundacja Zerknij Tu
63-210 Żerków
e-mail: biuro@zerknijtu.pl  

stat4u