Aktywność obywatelska NIE jest nudna

Celem głównym projektu jest rozwój kompetencji obywatelskich i społecznych 150 dzieci i młodzieży szkolnej z 4 szkół podstawowych gminy Żerków
Projekt realizowany będzie w okresie wrzesień 2023- maj 2025 i przełoży się na zwiększenie zaangażowania społecznego, zdolności do samoorganizacji, aktywności społecznej na rzecz dobra wspólnego.
 
Projekt skierowany jest do 150 dzieci i młodzieży szkolnej z 4 szkół podstawowych w gminie Żerków w Wielkopolsce.
 
W ramach projektu zaplanowano kompleksowy proces skierowany na rozwój aktywności obywatelskiej wśród dzieci, młodzieży:
 
BUDUJEMY PLANUJEMY – W każdej ze szkół powstaną grupy projektowe, w sumie 16 grup, zadaniem każdej będzie opracowanie i zaplanowanie inicjatywy społecznej skierowanej do społeczności szkolnej w odpowiedzi na zidentyfikowane problemy. W sumie 16 inicjatyw społecznych planowanych i realizowanych przez uczestników.
WZMACNIAMY – W ramach projektu zaplanowano warsztaty edukacyjne w ramach Akademii Młodych Społeczników. Celem Akademii jest rozwój wiedzy i umiejętności z obszaru kompetencji obywatelskich i społecznych.
W sumie 32 warsztaty, organizowane na terenie 4 szkół w ramach tzw. Akademii Młodego Społecznika.
Dodatkowo z myślą o trwałości projektu zaplanowano 2 szkolenia dla 20 nauczycieli z 4 szkół m.in. z metod pracy projektem, czy ciekawych form angażowania uczniów do działania.
 
LATAMY – DZIAŁAMY – Dla każdy z grup projektowych założono budżet 2000 zł na realizację zaplanowanej inicjatywy społecznej. Zespoły uczniów będą wdrażać pomysły, przy wsparciu opiekunów szkolnych.
 
WSPÓŁPRACUJEMY – Celem integracji uczestników projektu, ale też włączenia do działań społeczności lokalnej, samorządu zaplanowano dwa wydarzenia, które zostaną zorganizowane włączając uczestników projektu. Pierwsze wydarzenie o charakterze kulturalnym, drugie sportowym.
 
 
Projekt przełoży się m.in. na rozwój i wzmocnienie umiejętności obywatelskich, zwiększenie udziału w życiu społecznym uczestników projektu, na przykład poprzez wolontariat, umiejętności społecznych tj. rozwiązywanie lokalnych problemów, zaangażowanie, włączanie się, bycie aktywnym członkiem wspólnoty , pewności siebie, zwiększenie zainteresowania rozwiązywaniem lokalnych problemów.
Zachęci uczniów do aktywnego udziału i zaangażowania w życie szkoły oraz lokalnej społeczności – damy im możliwość praktycznego zastosowania zdobytej wiedzy i umiejętności, wartości i postaw.

SFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO INSTYTUTU WOLNOŚCI – CENTRUM ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO W RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH NOWEFIO NA LATA 2021-2030