Coroczna Zbiórka krwi w Żerków – 14 września 2019 r.