Zbiórka krwi: Oddaj krew – ratuj życie! 9 września 2017 r.