Witamy na stronie Fundacji Zerknij Tu

W Fundacji podejmujemy inicjatywy na rzecz edukacji, aktywizacji społeczności lokalnej, promocji i rozwoju Gminy. W naszych działaniach kierujemy się dobrem społecznym, zasadą współpracy oraz tolerancji.

Archive 2016

Kabareton pod Łysą Górą – 5 listopada 2016 r.

5 listopada 2016 r. – Kabareton pod �ys� G�r�       Nieopodal �erkowa znajduje si� troch� zapomniana �ysa G�ra (161 m n.p.m.). �erkowska Fundacja Zerknij Tu, dzia�aj�ca na rzecz promocji, rozwoju gminy oraz aktywizacji spo�eczno�ci lokalnej postanowi�a od�wie�y� pami�� o �ysej G�rze, nazywaj�c sw�j nowy projekt skierowany do mieszka�c�w gminy �erk�w „Kabareton pod �ys�

Read More

Program stypendialny Świetliki Fundacji Zerknij Tu

Program stypendialny Świetliki Fundacji Zerknij Tu   Zako�czyli�my pierwsz� tur� kurs�w dla gimnazjalist�w! Przygotowania do egzaminu gimanazjalnego trwa�y tak�e w naszej Fundacji! W �rod� 13 kwietnia zako�czy� si� kurs z j�zyka angielskiego dla gimnazjalist�w w ramach programu stypendialnego �WIETLIKI! W sumie stypendia otrzyma�o 7 os�b. Skorzysta� m�g� ka�dy ucze� klasy III. naszego gimnazjum! Od wrze�nia kolejne

Read More

24 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy – 10 stycznia 2016 r.

10 stycznia 2016 r. – 24 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy   Po raz pierwszy sztab Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy został zorganizowany w Żerkowie Strefa występów Na scenie wystąpili:   Orkiestra Dęta MCT Żerków   Zesp� Babie Lato   Zesp� Chrzanianki   Harcerskie �piewogranie   Iluzjonista Maciej Musielak   Zesp� Domniemani   Licytacje przedmiot�w W

Read More